Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

IER

11 Rechterlijke Uitspraken

11 rechterlijke uitspraken gevonden binnen het rechtgebied Bestuursrecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 13-5-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

In verband met etiketteringsvoorschriften heeft de minister van VWS een bestuurlijke boete opgelegd. Volgens de rechtbank is geen sprake van een misleidende aanduiding van het product en...
Datum uitspraak: 18-2-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 18 maart 2014 heeft Octrooicentrum Nederland het verzoek van Syngenta van 3 september 2013 om verlenging van de geldigheidsduur van het op 9 december 2005 aan haar...
Datum uitspraak: 19-11-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 26 juni 2012 heeft NL Octrooicentrum het verzoek van Pharmacosmos om correctie van het octrooiregister afgewezen en het tegen het verval van het octrooi gemaakte bezwaar...
Datum uitspraak: 5-11-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 21 januari 2011 heeft de minister [appellante] een boete opgelegd van € 135.000,00.
Datum uitspraak: 18-7-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat artikel 5a, tweede lid, van de Tabakswet beoogt om het omzeilen van het reclame- en sponsoringsverbod te voorkomen. De poster van Het Ketelhuis is geen...
Datum uitspraak: 14-12-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Wob. Hergebruik. Publieke taak. Nationaal Wegenbestand (NWB). Onvoldoende spoedeisend belang bij verzoek om een voorlopige voorziening. De voorzieningenrechter acht geen spoedeisend...
Datum uitspraak: 24-10-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bij brief van 14 juni 2010 heeft NL Octrooicentrum aan Philips één maand de tijd gegeven om twee vormgebreken, die aan de door haar ingediende Nederlandse vertaling van de conclusies...
Datum uitspraak: 14-11-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Levensmiddel of geneesmiddel? Toepassing hierarchiebepaling ex artikel 1, zesde lid, van de Geneesmiddelenwet en aandieningscriterium leidt tot boete op grond van overtreding artikel 40...
Datum uitspraak: 4-11-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Octrooi, aanvullend beschermingscertificaat (ABC). Artikel 3, aanhef en onder d, van de Verordening (EG) nr. 1768/92. De door eiseres bij de aanvraag genoemde handelsvergunning is niet...
Datum uitspraak: 15-7-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

De NOS heeft bij brief van 20 januari 2003, ontvangen bij het College op 21 januari 2003, hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank Rotterdam (hierna: de rechtbank) van...